Biblioteka

ŚRODOWISKA TERAPEUTYCZNE - NOWE PODEJŚCIE DO PROBLEMATYKI PRZESTRZENI OBIEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA - Piotr Szafranowicz

Niniejsza publikacja dostępny jest dzięki uprzejmości arch. Piotra Szafranowicza, z którym nasza organizacja pracuje nad projektem domu chronionego. Artykuł przybliża sposób, w jaki zmienia się podejście do tworzenia obiektów służby zdrowia na tle nowych odkryć z dziedziny psychologii środowiskowej. Gorąco zachęcamy do lektury artykułu nie tylko osoby zawodowo związane z placówkami medycznymi, ale także opiekunów pacjentów. Autor omawia różnice  między stosunkiem wiedzy teoretycznej do prowadzonej praktyki w szpitalach i opisuje elementy kształtowania środowiska terapeutycznego, co może być inspiracją dla osób zajmujących się pacjentami w warunkach domowych.  

WYKLUCZENIE SPOŁECZNE- Berna Kartal

Wykluczenie społeczne, nazywane również ostracyzmem lub „śmiercią społeczną”, obejmuje takie zachowania jak odrzucanie, wykluczanie z towarzystwa, niechęć, wrogość, ignorowanie oraz ograniczenie możliwości, zasobów, czy praw. Zjawisko to związane jest z dyskryminacją, stygmatyzacją, uprzedzeniami i często towarzyszą mu krzywdzące stereotypy.

KONTAKT

Stowarzyszenie Małe Rzeczy

  • ul. Staropoznańska 131-133
    88-100 Inowrocław
  • Telefon: +48 669 506 038
  • Email: biuro@malerzeczy.org

KRS: 0000673917
NIP: 5562768594
Regon: 367184599
Data rejestracji: 2017-04-28